Om spelet

Om Diversity Game


 

Diversity Game utvecklar ledare och medarbetare i Sverige. Bakom konceptet  står jämställdhetskämpen Sandra Bourbon och beteendevetaren Per-Ola Björk. Genom ett medvetet ledarskap kan vi alla bidra till en arbetsplats där alla känner sig välkomna och får prestera på toppen av sin potential och de förutsättningar som ges.

 

 

 

Teori och synsätt


 

Vi ger ledare förutsättningar att utveckla sitt synsätt inom mångfald och jämställdhet och hur driva frågorna i egen verksamhet. Vi tror att ett ledarskap som i vardagen lyfter och hantera mångfald och jämställdhet bidrar till ett engagemang, förståelse och att praktisk agerande.


Verktyget är ett feedbackspel som syftar till att stärka såväl individer i sina yrkesroller, som grupper att arbeta mot samma mål.


Verktygets kärna är att ta beslut, förklara hur man vill agera och att få återkoppling.

På en organisationsnivå vilar upplägget på en beteendevetenskaplig grund där förutsättningar, beteende och konsekvenser är i fokus. Också ledarskap har en beteendevetenskaplig grund där teman som att leda andra, leda sig själv, leda tillsammans och bli ledd har fokus.

01 Historia


Konceptet har vuxit fram utifrån ett mångårigt arbete med frågor som ledare på ett eller annat sätt kommer i kontakt med i sin vardag. Resultatet har blivit en uppsättning frågeställningar som rör områden som mål, arbetssätt, samarbete, fördomar till relationer.


02 Målet

 

Arbetet med frågeställningarna ger underlag för diskussioner om ledarskap som att leda andra, leda sig själv till teman om fördomar, mångfald och ett inkluderande ledarskap. Målet är att bli bättre som ledare utifrån insikter, reflektioner och återkoppling.

 

03 Tidsåtgång

 

Genomförandet sker i grupper om fem till sex personer, obegränsat antal grupper. Omfattning cirka tre till fyra timmar i grundutförandet.

 

04 Genomförande


Introduktion till konceptet som innehåller bakgrund, målsättning och upplägg/program. Varje grupp får en kartong innehållande en kortlek med 60 kort som alla behandlar frågor om ledarskapssituationer.


05 Spelregler


En deltagare lyfter ett kort, läser och svarar på kortets fråga. Övriga deltagare ger återkoppling om man tycker svaret var bra eller om man har något bättre svar. Anser man att man har ett bättre svar säger man det. Sedan avgör gruppen vilket svar som man tycker var mest passande. Den deltagare som gruppen ansåg ha det bästa svaret får en poäng. Procedur upprepas.


06 Effekt

 

Ett medvetet ledarskap genom att deltagarna behandlar teman som att leda andra, leda sig själv till teman som mångfald, fördomar och ett inkluderande ledarskap. På så sätt får deltagarna insikt om eget och kollegors ledarskap.

 

TEAMET

 

 

Diverisy Game är utvecklat av Sandra Bourbon och Per-Ola Björk. Idéen grundar sig i att kultur och ledarskap leder till riktig förändring och ibland är det svårt att veta var man ska börja. Diversity Game är det perfekta verktyget att tillsammans börja utforska jämställdhet och mångfald och vad det praktiskt bidrar med för er i er vardag.

 

Per-Ola Björk


Senior managementkonsult

 

Beteendevetare och civilekonom med mångårig erfarenhet av organisation- och ledarskapsutveckling på några av Sveriges största börsnoterade bolag.

Sandra Bourbon


Managementkonsult och entreprenör

 

Civilingenjör och MBA. Var först i världen med att investera i svenska jämställda bolag. Har grundat Framtidsfeministen, jämställt sparande, och Equalytics, jämställdhetsdata i realtid.

KONTAKT


 

Adress: Box 14042, 167 14 Bromma

Telefon: +46 (0) 70 450 19 00

Email: info@diversitygame.se

ÖPPETTIDER


 

Måndag - Fredag: 9:00 - 17:00

Lördag - Söndag: stängt

 

DIVERSITYGame


En del av Framtidsfeministen.se

Copyright © All Rights Reserved