Hem

Diversity Game- Ett verktyg för att driva mångfald och jämställdhet


Ökad mångfald och jämställdhet bidrar till bättre resultat på sista raden! Vill du få ett bättre driv i processen med mångfald och jämställdhet – utveckla ledarna!


Vi tränar ledarna för att i sina arbetsgrupper driva frågor om mångfald och jämställdhet. Ledarna får ett verktyg och synsätt som underlättar det fortsatta arbetet.


På en organisationsnivå vilar upplägget på en beteendevetenskaplig grund där förutsättningar, beteende och konsekvenser är i fokus.

ERBJUDANDE


Diversity Game passar grupper från tre personer till fler hundra. Träna upp ett Diversity Service Team, köp spelet eller ordna en lärorik workshop. Mångfald och jämställdhet börjar med ledarskap.

SPELETKöp spelet direkt och börja spela på ditt företag.

WORKSHOP

 

 

Vi tar hand om allt - ni berättar hur många ni är, var och när. Spelet får ni behålla.

DIVERSITY SERVICE TEAM

 

 

Vi tränar upp ert egna interna Diversity Service Team som implempenterar spelet i er organisation.

Boka fri rådgivning


 

Allt företag är olika. Kulturer lika så. Vi skräddarsyr erbjudandet så att passar er bäst.

 

VÄLKOMMEN TILL

DIVERSITY GAME


Ledarskapsspelet som leder till förändring
Verktygets kärna är att ta beslut, förklara hur man vill agera och att få återkoppling. Målet är att bli bättre som ledare utifrån insikter, reflektioner och återkoppling.


Konceptet Diversity Game har tagits fram utifrån ett mångårigt arbete med frågor som ledare på ett eller annat sätt kommer i kontakt med i sin vardag. Upplägget vilar på en beteendevetenskaplig grund där förutsättningar, beteende och konsekvenser är i fokus. Resultatet har blivit en uppsättning frågeställningar som rör områden som mål, arbetssätt, samarbete, fördomar till relationer.


Är du redo att utveckla ditt ledarskap tillsammans med oss?

KONTAKT


 

Adress: Box 14042, 167 14 Bromma

Telefon: +46 (0) 70 450 19 00

Email: info@diversitygame.se

ÖPPETTIDER


 

Måndag - Fredag: 9:00 - 17:00

Lördag - Söndag: stängt

 

DIVERSITYGame


En del av Framtidsfeministen.se

Copyright © All Rights Reserved